Aktuálně

07.09.2018 20:21
Videa zde (liturgie.cz)
13.03.2017 12:41
Řád kapucínů v Brně (Kapucínské nám. 5) nabízí široké veřejnosti nové prostory k návštěvě. Od března 2017 do října vždy jednu sobotu v měsíci zpřístupní pro veřejnost historickou knihovnu, do níž měli přístup jen badatelé. Součástí komentované prohlídky bude i klášterní kostel a vyhlášená...
12.01.2017 14:10
Generální vikář brněnské diecéze a děkan Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně Mons. Jiří Mikulášek oslaví 5. února 2017 významné životní jubileum. Mši svatou na poděkování Bohu bude slavit s biskupy, kněžími, jáhny a zaměstnanci biskupství v úterý 31. ledna...
02.01.2017 19:52
 Urbi et Orbi    Přijměme »knížete pokoje«!  Vánoční poselství papeže Františka, nám. sv. Petra Česká sekce RV Drazí bratři a sestry, veselé Vánoce! Církev dnes znovu prožívá úžas Panny Marie, svatého Josefa a betlémských pastýřů hledících na Dítě,...
02.01.2017 19:45
Vatikán. Informační agentura Fides provozovaná Kongregací pro evangelizaci národů zveřejnila seznam pastoračních pracovníků zabitých ve světě během roku 2016. Tento seznam zahrnuje všechny osoby, které působily v institucích katolické církve a byly násilím zbaveny života, bez ohledu...
04.12.2016 18:39
Jeruzalém. Mše svatá v Bazilice Národů, kterou slavili jeruzalémský patriarchální vikář, mons. William Shomali, spolu s kustodem Svaté země, o. Francescem Pattonem, dnes odpoledne zakončila rok milosrdenství ve Svaté zemi. Uzavřela se při ní Svatá brána (foto), která byla otevřena vloni 13....
21.11.2016 21:04
Misericordia et misera  Apoštolský list k závěru Svatého roku milosrdenství Česká sekce RV František  těm, kdo čtou tento apoštolský list: milosrdenství a pokoj. Misericordia et misera - tato dvě slova užívá svatý Augustin, když komentuje setkání Ježíše a cizoložné ženy...
24.09.2016 13:37
Ve středu 14. září 2016 v den svátku Povýšení Svatého kříže zřídil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze. Cílem fondu je podporovat pastorační aktivity v diecézi. Jedním z příjmů fondu PULS bude také vyhlášená sbírka v neděli 25. září...
04.09.2016 16:52
V rámci Plenárního zasedání České biskupské konference ve Vranově u Brna ve dnech 17. až 19. října 2016 budou biskupové moravských a českých diecézí slavit společnou bohoslužbu v úterý 18. října 2016 v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Plagátek
15.08.2016 21:16
V pátek 22. července 2016 se památka Marie Magdalény nově slaví jako svátek. V následujícím článku je vysvětleno, proč ke změně v liturgickém kalendáři došlo. Apostola apostolorum Na výslovné přání Svatého otce Františka zveřejnila Kongregace pro bohoslužbu a svátosti nový dekret, datovaný 3....
06.08.2016 21:31
Videozáznam zde
29.06.2016 10:23
„Biskupské svěcení, podobně jako každá konsekrace, se uděluje při slavení eucharistie. Udělovatelem svěcení může být pouze biskup, který k sobě přibere nejméně dva jiné biskupy jako spolusvětitele. Také ten, kdo má být vysvěcen, je k obřadu doprovázen dvěma kněžími,“ vysvětluje P. Petr Vrbacký,...
21.05.2016 20:45
V sobotu 21. května 2016, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení hlavního chrámu v diecézi - katedrály sv. Petra a Pavla, jmenoval Svatý otec František novým brněnským pomocným biskupem dosavadního faráře u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavla...
25.04.2016 11:41
Sv. Jiří a drak mají svátek     Patron obrněných jednotek, legenda nebo inspirace?       Příběh o sv. Jiří a drakovi je zřejmě východního původu. Legenda praví, že na počátku III. století terorizovala obyvatelstvo libyjského Silene...
11.04.2016 10:22
Velikonoce Velikonoce jsou svátkem trpícího a vzkříšeného Krista. * Velikonoce jsou svátkem našeho křtu, skrze který jsme přijali spásu. * Velikonoce jsou svátkem naší spásy: svátkem našeho vytržení z nebezpečí života svátkem naší ochrany svátkem našeho osvobození svátkem našeho vykoupení svátkem...
16.03.2016 19:31
Pro dnešní vigilii, která je matkou všech vigilií, je vybráno devět čtení z Písma svatého: sedm ze Starého zákona a dvě z Nového (epištola a evangelium). Vyžadují-li to pastorační důvody, může se číst menší počet čtení ze Starého zákona. Má se však stále pamatovat, že biblická čtení tvoří...
27.02.2016 21:28
Nedoufejte (nespoléhejte na) v člověka, u něhož není záchrany. Vrací se do země, když vyjde jeho dech, tehdy se zhatí všechny jeho plány. Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha... (Žl 146,2-5) Postní doba je příležitost k uvědomění si toho, kde hledáme svou oporu, zda stavíme na věcech, které pominou,...
05.02.2016 21:13
Hodnotě a smyslu postu věnoval Benedikt XVI. své poselství k postní době 2009. Vyzývá v něm mimo jiné k obnově prastaré církevní praxe pořádat sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli. „Jaký smysl má pro nás křesťany odpírat si to, co by samo o sobě bylo dobré a užitečné?“ – ptá se...